Zamyslenie na dnes 13. január 2018

Základ posolstva.

Apoštol Pavol nás upriamuje na to, čo je základom našej zvesti. Slovo o kríži. Slovo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. „Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.“ Keď bol prvýkrát v Korinte, pravdepodobne veľmi nepresvedčil. Nebol ani dostatočne silný, ani dosť charizmatický, skôr bol slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. To na ľudí veľmi nezapôsobilo. V Korinte si ľudia vodcov vyberali (Apolo, Kéfas...). Nasledovali ich náuky. Pavol však kázal Krista, toho Ukrižovaného. On nekládol dôraz na svoje schopnosti, na slová múdrosti, ale na dokazovanie moci a Ducha Svätého. – – Čo je základom posolstva? Zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Nie slávne a múdre filozofické reči, debaty, ľudské múdrosti, ktoré nikoho nezmenia, ale jednoduché posolstvo o ukrižovanom, vzkriesenom a živom Ježišovi Kristovi. Toto posolstvo má moc zmeniť životy, toto posolstvo je podporené Duchom Svätým. Pri ňom je moc Božia, ktorá môže zmeniť každý ľudský život. A toto posolstvo apoštol Pavol priniesol do Korintu. Preto túto zvesť prinášajme aj my do sveta, v ktorom žijeme! Prinášajme ju ľuďom, s ktorými trávime čas, či už v práci, domácnosti, škole alebo kdekoľvek inde! Tak prinesieme Božie potešenie a mnohým zažiari v srdci svetlo poznania slávy Božej (Iz 9,1; 58,10).

Marián a Olinka Kaňuchovci

Novozmluvny verš
Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.
2.Korintským 4,6
Starozmluvny verš
Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš.
Izaiáš 40,1