Zamyslenie na dnes 11. január 2018

Slovo o kríži.

Je niečo príťažlivé na intelektuálnych výzvach, bystrých ľuďoch, genialite a originalite vedcov a umelcov. U takýchto ľudí je však asi najvyššie nebezpečenstvo spoliehania sa na vlastný rozum a intelekt. Rovnako, ako v antickom Grécku, toto nebezpečenstvo je tu aj dnes. Rovnako, ako sa zvesť o kríži zdala bláznovstvom vtedy, tak sa javí aj dnes. Vzdať sa kontroly, odmietnuť „skutkárstvo“, prestať so snahou zaslúžiť si spasenie a prijať dar milosti. Na jednej strane sa to zdá príliš jednoduché. Na strane druhej, je to mimo nás. Prijať zvesť o kríži, že Kristus urobil všetko, že jednoducho nadtým nemám kontrolu a nefunguje ani nijaký tachometer zásluh a dobroty, to si teda vyžaduje riadnu dávku viery. Pretože je nad náš intelekt pochopiť Božie srdce a premýšľanie. Preto milosť, ktorú rozum nemôže prijať, možno dekódovať ako „bláznovstvo“ (v. 20).

Maruška Kožlejová

Novozmluvny verš
Tma prechodí a svieti už pravé svetlo.
1.Jánov 2,8
Starozmluvny verš
Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.
Izaiáš 42,9