Auto na dvoch kolesách - podobenstvoDá sa jazdiť na jednej strane auta?

Dá. Človek dokonca získa potlesk a uznanie. Ale len dovtedy, kým nevôjde do reálneho života. Kým neublíži sebe, alebo iným kdesi v rušnej doprave.

Mnohí kresťania jazdia práve takto. Jedni na pravej strane: strieľajú predpismi hlava-nehlava.

Druhí na ľavej: hlásajú súcit, ale zmysel pre zákonitosti duchovného sveta im chýba.

Kým sú medzi svojim publikom, zažívajú potlesk, ale čo na križovatkách života? Tam bude počuť nárazy a výkriky zranených. Zranených duší. Jedny kvôli tvrdosti, iné preto, že nerešpektovali zákonitosti ducha, príliš sa odviazali a to im ublížilo. 


Keď k Pánovi Ježišovi priviedli zákonníci ľahkú ženu, aby sa vyjadril k jej ukameňovaniu, mal súcit. Aj s ňou, aj s nimi. Zabránil poprave, ale jemne im naznačil, že sú tiež hodní smrti. Neustúpil však ani kúsok od Zákona - povedal jej : "Nehreš viac!" (Ján 8)

Jazdime teda na všetkých štyroch kolesách - žime so súcitom v zhode so zákonitosťami, ktoré Boh votkal do sveta. Len tak bude svet zdravý.

Napísal Peter Dubec