O.Kuffa hovorí o odkaze :"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobej vôle" ako o prianí do nového roka

Napísal Marian Kuffa