Pán Ježiš sedel v úžasnej atmosfére. Asi nemal stromček, ale určite čosi nádhernejšie.
A hlavne tie vzťahy. Žiadna nervozita, žiaden stres. Všetko krásne.

Ale niečo nehralo.


Tam v diaľke. Kdesi vonku hynuli ľudia. Chýbal im vnútorný život.
Tak všetko nechal a išiel za nimi...

Aj my sedíme pri svetlách. Medzi darčekmi. Užívame si atmosféru a správame sa k sebe lepšie...
Spravíme aspoň niečo pre tých, čo hynú?

Napísal Peter Dubec