„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť" (Žalmy 16:11)

Boh nemá zodpovednosť za to, aby ťa urobil veselým. On sa postaral o to, že Jeho radosť vložil do tvojho ducha. Byť znovuzrodeným znamená byť prenesený do života nekonečnej radosti. Radosť je neoddeliteľná súčasť tvojho ducha a jediné, čo musíš urobiť, je voľne ju vypustiť. Biblia hovorí v Rímskym 14:17: „Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu." V tvojom znovuobnovenom ľudskom duchu sa nachádzajú určité vlastnosti a funkcie; a jedna z nich je práve radosť. Je však iba na tebe, aby si vždy žil v plnej radosti.

Boh ťa dnes neurobí viac radostným, ako ťa urobil radostným vtedy, keď si sa znovuzrodil. Takisto ani nikto na svete nemá zodpovednosť za to, aby ťa urobil plným radosti. Všetko je to len a len na tebe. Preto či žiješ v radosti alebo nežiješ, je teda tvojím osobným rozhodnutím. Oplatí sa vybrať si byť radostným. Biblia hovorí o liečivom a teraupetickom účinku radostného srdca: „Radostné srdce je výborným liekom (pôsobí ako liek)" (Príslovia 17:22). Ľudia plný radosti a veselosti sú málokedy chorí.

Niekto hovorí: „Hoci to neprejavujem, aj tak som plný radosti!" Nie. Radosť má svoje vyjadrenie. Nemôžeš predsa tvrdiť o sebe, že si radostný človek a patrične to nevyjadriť. Jakub 5:13 jasne potvrdzuje keď hovorí: „Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy." Radosť nemá nič spoločné s tým, čo sa deje s tebou alebo v tvojom okolí; dokonca ani s tým, čo ostatní povedali alebo urobili proti tebe. Radosť nemá nič spoločné s tvojimi zážitkami a skúsenosťami z minulosti. Môžeš byť plný radosti uprostred problému podobne, ako Pavol a Sílas, keď boli zavretí do žalára (Skutky 16:25).

Biblia hovorí, že radosť Hospodinova je tvojou silou (Nehemiáš 8:10). Keď si radostný, vtedy si aj posilnený. Ak si myslíš, že si slabý, tvoj recept na získanie sily je radosť Hospodinova, ktorá neprichádza vtedy, keď niekto povie o tebe smiešnu vec. Je to duchovná záležitosť. Peter povedal v 1.Petrovi 1:8: „... plesáte radosťou nevysloviteľnou a plnou slávy." Možno si sa cítil skleslý, osamotený alebo odmietnutý. Hneď v tejto chvíli môžeš roznietiť radosť zo svojho vnútra. Keď sa radosť v tebe prebudí, budeš posilnený Pánom zvnútra cez Ducha Svätého, ktorý v tebe žije a pôsobí.

Modlitba

Drahý Otče, moje srdce je dnes naplnené radosťou a smiechom Ducha Svätého. Nesmierne sa dnes radujem v Duchu Svätom nevýslovnou radosťou plnou slávy, bez ohľadu na okolnosti a situácie, ktorým môžem čeliť, v mene Ježiš. Amen.

František Rušin

Napísal Gabriel Gajdoš