Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku a Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa v piatok 11. septembra 2015 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave zišli so zástupcami Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Slovenskej evanjelickej jednoty, Spoločenstva evanjelickej mládeže a ďalších inštitúcií, aby prerokovali možnosti ECAV na Slovensku v oblasti riešenia problematiky migrantov, ktorí prichádzajú do Európy z vojnových oblastí Sýrie a z ďalších krajín.
Zo zasadnutia uvedeného grémia vyplynul nasledujúci záver:

V bratskej láske sme ochotní pomáhať pri riešení situácie v utečeneckých táboroch. Prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sme už v tomto týždni pomohli niekoľkým stovkám utečencov v táboroch na hraniciach Maďarska so Srbskom, kde pripravujeme aj poskytnutie ďalšej humanitárnej pomoci (potraviny, hygienické prostriedky, deky, pršiplášte, spacie vaky, stany...).
Konštruktívne sme zvažovali možnosti našej cirkvi poskytnúť integráciu tým migrantom, ktorým bude u nás udelený azyl. V súčinnosti so štátom sme pripravení vyčleniť pre rodiny azylantov ubytovacie kapacity na viacerých miestach na Slovensku a poskytnúť im pastorálnu starostlivosť, ako aj pomoc pri integrovaní do našej spoločnosti.
S cieľom poskytnúť núdznym bratsko-sesterskú pomoc a podporu, ECAV na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku vyhlási mimoriadnu oferu, ktorá bude použitá na pomoc utečencom a azylantom.
Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyzýva predstaviteľov Slovenskej republiky, aby na medzinárodných fórach aktívne presadzovali okamžité a účinné riešenie situácie v Sýrii a ďalších krajinách, ktorá vedie k humanitárnej kríze, kruto postihujúcej obyvateľstvo týchto krajín, čo ich núti opúšťať svoje domovy a hľadať útočisko v zahraničí.
Problematikou sa bude na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať aj Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.
„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma...! (Mt 25, 35)

Edita Škodová
tajomníčka pre mediálnu komunikáciu
GBÚ ECAV na Slovensku

Napísal Gabriel Gajdoš