Takto ekumenicky sme v nedeľu vstúpili do adventu v Bratislave! Veľká vďaka patrí najmä Ivanovi Lukáčovi, farárovi Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava - Staré Mesto, za organizačné zastrešenie tohtoročnej Adventná ekumenická bohoslužba 2017 so spoločným slávením Večere Pánovej / eucharistie podľa Limskej liturgie, ďalej prof. Imrichovi Peresovi, reformovanému farárovi v Bratislave za erudovanú a zároveň inšpirujúcu kázeň, ale aj všetkým ostatným zúčastneným! Verím, že aj takýmito aktivitami "zdola" sa postupne roztápajú ľady medzi nami, a že skrze vzájomné stretávanie sa a dialóg budujeme medzi sebou priateľstvá, ktoré sú silnejšie ako historické rozdiely a zranenia medzi nami.

Ďakujem, že sme sa spoločne mohli aspoň na chvíľku priblížiť Ježišovým slovám "aby všetci boli jedno"!

Napísal Starokatolíci v Bratislave