Milí bratia a sestry.

 

Srdečne Vás aj v tomto roku pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 3. novembrová nedeľa je na základe rezolúcie OSN č.60. z 26. októbra roku 2005 svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd. Policajní duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR si každoročne pripomínajú tragické okamihy na našich cestách počas pietnych spomienok v chrámoch, či na miestnych cintorínoch.

 

Tohto roku, chceme opäť pozvať aj vás, milé sestry farárky, bratia farári, milí členovia cirkevných zborov, aby sme spoločne v tichu modlitby mysleli počas tejto nedele na rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych ľudí, na tých, ktorých život sa vplyvom dopravnej nehody zmenil a utrpeli ťažké zranenia, ktoré ich trvalo poznačili. Možno aj vo vašom okolí je niekto, kto je dotknutý dopravnou nehodou, kto potrebuje cítiť prejav ľudského záujmu i slová Božieho potešenia a pokoja.

 

Často sme na cestách svedkami rôznych tragédií, kedy ľudia prichádzajú o svoj život úplne nezmyselne. Manželky a manželia strácajú svojich životných partnerov, deti otcov a matky, rodičia prichádzajú o svoje deti, mnohokrát kvôli nepozornosti, neopatrnosti, či zbytočnému náhleniu. Je dobré, aby sme si v situáciách, keď sme účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodci, cyklisti alebo vodiči stále nanovo si uvedomovali, že život, ktorý žijeme je vzácny dar od nášho Stvoriteľa. Je dôležité, aby sme si ho chránili a to nie iba kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, ktorí nás majú radi. Krátka štatistika nehodovosti na cestách v Slovenskej republike. Za prvých 10 mesiacov tohto roka sa na Slovensku stalo 11 451 dopravných nehôd, čo je o 320 viacej ako za to isté obdobie v prechádzajúcom roku. Z tohto počtu bolo 4388 nehôd s následkami na živote alebo zdraví. Ak by sme to rozrátali na dni, tak každý deň sa na Slovensku stane skoro 38 dopravných nehôd. Za tri dni vyhasnú na cestách v priemere dva ľudské životy.

 

Celkovo bolo na cestách na Slovensku usmrtených 216 ľudí, čo je o 22 viacej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ťažko zranených bolo 900 osôb, čo je o 13 viacej a ľahko zranených bolo 4799 osôb, čo je 129 menej ako v predchádzajúcom roku. O život prišlo 36 chodcov, 17 cyklistov, 26 ľudí na motocykloch. V 1256 prípadoch bol zistený alkohol u vinníka nehody. Najkritickejším dňom v týždni je piatok, keď počas piatkov sa stalo 1828 dopravných nehôd. Potom nasleduje štvrtok s 1775 a pondelok s 1739 nehodami. Najtragickejším dňom bola v uplynulých mesiacoch sobota keď počas sobôt vyhaslo na cestách 43 ľudských životov. Najrizikovejší časový úsek predstavuje aj v tomto roku obdobie medzi 16 - 20 hod, ako aj obdobie medzi 12-16 hod., kedy sa dopravné nehody s následkom smrti stávajú najčastejšie.

 

V 5143 prípadoch z 11451 dopravných nehôd bolo hlavnou príčinou dopravnej nehody porušenie povinnosti vodiča ako napr. telefonovanie, či nevenovanie sa vedeniu vozidla. V 3113 prípadoch nebola zistená kategória vodiča, ktorý nehodu zavinil lebo z miesta nehody ušiel. Najviac dopravných nehôd sa stalo v obciach - celkovo to bolo 8386 dopravných nehôd. Na diaľnici to bolo 322 dopravných nehôd a na železničných priecestiach 108 nehôd. Najviac dopravných nehôd sa stáva paradoxne na suchých vozovkách. Bolo to 8663 nehôd a cez deň, keď viditeľnosť nie je znížená vplyvom poveternostných podmienok 8410 nehôd. Celková škoda predstavuje sumu 36 019740€.

 

 

 

Modlitba pri príležitosti Dňa obetí dopravných nehôd

 

Dobrotivý a láskavý nebeský Otče, v Tvojej ruke sú naše časy. Žiadnemu človeku nie je dané poznať čas ani spôsob odchodu z tejto pozemskej púte. A tak mnohokrát nám pri pomyslení na smrť zostáva si slovami nábožnej piesne vzdychnúť: „Kto pozná čas, keď dokonať mám? Dni plynú príde po mňa smrť? Vždy blízka je a nečakaná...náhle ma môže zastihnúť...Kriste pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.“ Rovnako tak náhla a nečakaná býva smrť človeka na ceste do určitého cieľa. Keď je človek odvolaný zo života, nedokončenej práce, mnohokrát bez rozlúčky s najbližšími.

 

Sú to chvíle ťažkého zastavenia pre najbližších. Preto Ťa láskavý Bože prosíme predovšetkým za nich, aby si ich držal vo svojich rukách a obdaril ich svojím pokojom, ktorý prevyšuje ľudské chápanie. Zároveň aj nás uč tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Nech viera v Teba nám dáva silu prekonať i ťažké chvíle v nádeji na večný život a vzkriesenie.

 

Rozpäté ruky, plné rán,
Otváraš srdce dokorán,
By si nás k sebe pritiahol,
Keď smrť v nás budí strach a bôľ.
Zlomil si smrti závory,
Krížom si nebo otvoril:
Nech nik zúfalo nesmúti,
Veď Ty dáš život po smrti.
Amen

Autor: Duchovní úradu EPS

Napísal Gabriel Gajdoš