Mnohí sa hádajú, či je v Biblii pravda o Jonášovi. Skúsme si túto otázku rozdeliť na dve:

1. Mohol po troch dňoch vyjsť živý z morskej ozruty?

2. Stalo sa to?

1. Kresťania veria v Boha: Otca všemohúceho... Teda nie je problém prijať, že mohol aj Jonáša vzkriesiť a vyviesť z brucha obludy. Osibne chápem jeho príbeh takto: "Jonáš najprv umrel, potom ho Boh spätne oživil. Boží muž prijal milosť, modlil sa po vzkriesení a Stvoriteľ prikázal rybe, aby ho vypustila."

Prečo si tak myslím? Prorok sa modlí:


"Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli naveky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj."

Tiež Pán Ježiš hovoril o svojej púti od Golgoty po vzkriesenie ako o znamení Jonášovom. (Mt 12,39n) Tu vidíme, že kto odmieta Jonáša, odmieta aj kresťanské  učenie o Kristovi.

2. Stalo sa to naozaj? To je trochu ťažšia otázka. Vieme, že keď bol Boh na zemi v Pánovi Ježišovi, rád hovoril podobenstvá zo života. Možno bola kniha Jonáš len obrazným proroctvom. Každopádne však mala istý nadprirodzený charakter, lebo predpovedala Krista.

Preto nie je potrebné veriť, "že sa to stalo", ale viera: "nemohlo sa to stať" je odmietnutím všemohúceho Boha, aj Ježiša, ktorí sa za nás obetoval na kríži,  bol pochovaná a rovnako za nás vztal z mŕtvych.

Napísal Peter Dubec