Európsky parlament sa zaoberal situáciou základných práv Rómov a ich integráciou v EÚ. Tieňovým spravodajcom tejto správy bol aj Branislav Škripek, ktorý pripravil 5 pozmeňovacích návrhov. Avšak s prijatou správou vyslovil nespokojnosť. Aj keď schválená správa obsahuje potrebné výzvy na zastavenie protirómskych nálad a vyjadrení v spoločnosti, podľa Škripeka to nestačí a treba ísť ďalej.  “Musím na tomto mieste povedať, že pred Bohom sme si všetci rovní. A preto postaveniu Rómov v Európe, ako aj  ich zapojeniu do fungovania spoločnosti, musíme venovať náležitú pozornosť. Napriek tomu si myslím, že táto správa ovplyvní životy Rómov iba minimálne, pretože veľmi málo zdôrazňuje nutnosť agnažovania sa samotných Rómov,” povedal Branislav Škripek v pléne EP.

Napísal Branislav Škripek