Starokatolícka cirkev vydala prekvapujúce vyhlásenie ktoré v podstate podporujú spolužitie dvoch rovnakých pohlaví. Sú presvedčení že cirkvi by mali vyjadriť podporu homosexuálnym párom. Podmienkou je aby súžitie bolo na celý život. Vo vyhlásení nie je uvedení žiaden biblický verš o ktorý sa starokatolíci opierajú. Do Bratislavského spoločenstva sú ochotný prijať ľudí s rovnakou orientáciou. Text oficiálneho vyhlásenia: V sobotu 30. júla 2016 o 13:00 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutoční Dúhový PRIDE Bratislava 2016. A PRIDEme aj viacerí z nás! Ako starokatolícki kresťania v Bratislave by sme touto cestou chceli v duchu Kristovho evanjelia vyjadriť naše prijatie voči všetkým ľuďom – a to bez ohľadu na ich pohlavie, vek, sociálne postavenie, vierovyznanie, farbu pleti, či sexuálnu orientáciu. Boh miluje každého bez rozdielu a pred ním sme si všetci rovní. Sme presvedčení, že aj kresťanské cirkvi na Slovensku by mali vyjadriť podporu gejom a lesbám, ktorí chcú žiť svoju vieru v trvalom a zodpovednom zväzku lásky a obetavosti po celý život. S hlbokou ľútosťou si uvedomujeme, akú veľkú bolesť často spôsobili a spôsobujú gejom a lesbám mnohí z tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu – a možno takými boli aj niektorí z nás. Aj preto je dnes v našom bratislavskom spoločenstve vítaný a prijímaný každý bez rozdielu. Dúhový PRIDE Bratislava je farebnou prechádzkou po Bratislave, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že ide o úplne bežných ľudí na Slovensku, ktorí chcú mať rovnakú šancu ako všetci ostatní udržať si zdravie, ísť si za šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.

Napísal Gabriel Gajdoš