EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU

Piatok 09.00 hod.

Miesto konania: Poprad, Hotel Satel
Dňa 06-04-2018 , o 09.00 hod.

Európa pácha sebavraždu tým, že zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta. Preto potrebuje predovšetkým evanjelizáciu. Hoci uznávame, že evanjelizácia je súčasťou podstaty kresťanstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Lenže ten, kto prekypuje nadšením zJežiša Krista, nemôže o ňom mlčať. Kresťanská cirkev vostatných desaťročiach odovzdala konanie evanjelizácie veľkým evanjelizačným kampaniam aagentúram, alebo izolovaným

jednotlivcom. Avšak vždy, keď bolo kresťanstvo vo svojej najživšej a najzdravšej podobe, tak miestny cirkevný zbor sa vyznačoval evanjelizáciou. Je to tak preto, že zdravá evanjelizácia sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje totiž väčšia evanjelizačná sila, ako otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Božiu lásku k nám asvedčí osvojej láske k nemu. Preto všetko, čo vcirkevnom zbore robíme, by sme mali robiť sjedným okom zameraným

na evanjelizáciu.

Ak ste otom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím evanjeliom nadchnúť! Ak o tom pochybujete, tak príďte a dajte sa kevanjelizácii povzbudiť! Ak chcete cirkevné komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť!

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných aevanjelizačných pracovníkov, mužov aj

ženy zo všetkých kresťanských denominácií na

10. konferenciu Máme čo zvestovať:

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM

CIRKEVNÉHO ZBORU

5.-7.apríl 2018

Hotel SATEL*** Poprad

Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad, Slovensko

GPS: N 49.056812, E 20.296307

Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cukrová 14, 811 08 Bratislava telefón: +421 905 756 336

email: mamecozvestovat@gmail.com Garant doc. ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike SEVIN – Slovenský evanjelikálny inštitút

Prihlasovanie do 1.marca na www.mcz.cb.sk.

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM  CIRKEVNÉHO ZBORU

Pomôžte s propagáciou podujatia, :-) ďakujeme!
Príloha: Príloha na stiahnutie

Do začiatku podujatia zostáva ešte za mesiac.

Nemôžem prísť, chcem nahrávku!

Doporučuje sa rezervácia miesta.

Rezervovať miesto
Podrobné informácie

Organizuje: Evanjelická aliancia v Slovenskej republike SEVIN

Pridal: Ján Henžel

Registrácia: Nie

Vstupné: Nie

Tel.: Neuvedený