Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď, ako uskutočňovať živú vieru v Ježiša vo svojom živote.
Aká je Tvoja viera? Je skutočne živá, alebo znamená len navštevovanie kostola? Si horúci, alebo len vlažný? Chcel(a) by si tvoju vieru v Ježiša Krista skutočne žiť, šíriť Božie kráľovstvo a jeho lásku, no nemáš na to odvahu, alebo nevieš ako začať? Otec Ján Buc Ti s pomocou Božieho slova pomôže nájsť odpoveď.
Nechaj sa povzbudiť pravdou, že si milované Božie dieťa, povolané pre nebo, že Tvoj Pán zvíťazil a s ním víťazíš aj Ty, že On má pre Teba špeciálne povolanie, potrebuje práve Teba. Načerpaj odvahu a silu šíriť Božiu lásku a Jeho kráľovstvo vo svojej rodine, spoločenstve.

- Napísal Ján Buc