Hľadáme to, čo sme stratili. Veď prečo by sme hľadali, čo sme nestratili? A čo pojem spasenie? Toto slovo korešponduje s pojmom: záchrana. Zachraňujeme to, čo je ohrozené. Aj keď sa človek cíti tu, v tomto svete, bezpečne, predsa je ohrozený. Tých foriem a oblastí ohrozenia je neskutočne veľa. Ak by sme začali skúmať jednotlivé oblasti a formy ohrozenia človeka, v ktorých potrebujeme pomoc a záchranu, prídeme na jedno: v konečnom dôsledku je ohrozený život. Od prírodných globálnych katastrof, cez regionálne živelné pohromy, od krízy ekonomickej cez spoločenskú až po krízy v rodinách a k životným krízam každého jednotlivca. Všade je ohrozený život. Môj i tvoj. Kde hľadať v takýchto situáciách istotu a pomoc? U človeka? Ten je sám ohrozený. Nehovoriac o nestabilite a povrchnosti v slovách a skutkoch. Tak kde hľadať istotu, ktorú sme stratili? Odpoveď prichádza od Boha. Pomoc, spása a záchrana je v Tom, ktorý sa stal pre nás Človekom – v Ježišovi Kristovi. On prišiel hľadať, zachrániť a spasiť, čo zahynulo, čo doslova hynie v akejkoľvek oblasti. Či už ekonomickej, psychickej, emocionálnej či duchovnej. Pomoc je v Ňom. Ruky a srdce však človek musí otvoriť sám. V Ňom je šanca pre každého.

Dušan Havrila