Zamyslenie na dnes 12. december 2017

Nové stvorenie.

Zatiaľ čo prorok Izaiáš sa oduševňuje novým nebom a novou zemou, kde sa dokonca bude pásť vlk s jahňaťom, my sa musíme zmieriť s tým, že sme ešte stále poslaní ako ovce medzi vlkov. My sami sa musíme stáť ovečkami Pána Ježiša už tu, na zemi. Mnohí kresťania nie sú proti, mnohí po tom dokonca túžia, ale nie mnohí sa nimi stali. – – Väčšina pokrstených ešte stále nepochopila rozdiel medzi starým a novým spôsobom života. Symbolom starého človeka je vlk, symbolom nového je ovečka. Vlk je stelesnenie egoizmu, ovečka stelesnenie altruizmu. Vlk, teda starý Adam, musí byť uviazaný na reťaze zákona, kým ovečka, teda nový človek, sa teší slobode a s radosťou nasleduje svojho pastiera. – – Keď toto nepochopíme, nepochopili sme ani to, prečo bol Pán Ježiš za nás obetovaný ako Baránok Boží. Budeme sa síce v dobrej viere snažiť tváriť ako ovce, dokonca ich môžeme napodobňovať, ale vo vnútri budeme stále vlkmi. Nepomôže nám, ani keď sa budeme parádiť ovčou kožou, keď budeme medzi sebou súťažiť, kto si vie lepšie prikryť svoje vlčie pazúry. Náš egoizmus nás prezradí. Jediné východisko je naozaj zomrieť s Kristom, ktorý vzal na seba všetky hriechy starého Adama a povstať s Ním k novému životu s novým charakterom, s charakterom Ježišovým.

Jaroslav Kratka

Novozmluvny verš
Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje.
Ján 10,14
Starozmluvny verš
Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce.
Ezechiel 34,12