WorshipLife SLOVO s riaditeľom TV Lux Jánom Bucom na tému: "Začni TO robiť"
ktorá odznela v rámci konferencie Big Fish 2012.

- Napísal Ján Buc