Ako kreśťania potrebujeme zažiť to, že sme rodina, že máme jedného Otca, že sa navzájom potrebujeme a že Ježišova krv, bola vyliata za všetkých. Milujme sa a žehnajme si navzájom.

- Napísal Ján Buc