Téma dnešnej prednášky vrámci Univerzity tretieho veku je zaujímavá i náročná zároveň. Bude sa totiž hovoriť o tretej Božskej osobe - Duchu Svätom. Viac sa dozviete v prednáške katolíckeho kňaza Jána Buca.

- Napísal Ján Buc