Prednáška ThDr. PhDr. Jána Buca, PhD. na tému Ako evanjelizovať mladých dnes (rôzne cesty evanjelizácie) počas Konferencie o pastorácii mládeže, ktorá sa konala 28. februára 2015 v Badíne.

Konferenciu organizovala Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Kanet, n.o.

- Napísal Ján Buc